เกี่ยวกับครูดาวเรือง

ชื่อ ดาวเรื่อง นามสกุล เพียรพานิช

ตำแหน่งครู ค.ศ.2 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบัณราชภัฏเทพสตรี

หน้าที่การงาน ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: